Minh Đức – CTO công ty JIT

Cuốn sách đã mang tới cho tôi cách tiếp cận vấn đề rất mới mẻ, giúp tôi có thêm những kiến thức bổ ích
để chăm sóc con cái với niềm tin rằng mình đang yêu thương con đúng cách

Minh Đức – CTO công ty JIT , Phật tử