Mẹ cháu Phước Viên

Trong sách có viết thế này: “Trẻ em giống như cây nho, chúng có xu hướng leo lên và bám vào những gì gần nhất”, vậy suy ra để giúp cây nho ấy trưởng thành cha mẹ nên làm một cái giàn thật tốt vào … và nhà cháu đang bắt tay dựng cái giàn đó  ^_^!

Mẹ cháu Phước Viên , Phật tử