Giới thiệu về người lan tỏa yêu thương con đúng cách

Sư cô Pháp Hỷ (Dhammananda) là một Tỳ khưu ni trong truyền thống Nguyên thủy. Sư cô xuất gia trong pháp thiền Lâm Tế ở miền Trung Việt Nam sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ở Nha Trang.

Trong nỗ lực tìm kiếm một Pháp môn tu hành thích hợp, sư cô đã gặp pháp thiền quán Vipassana của Đức Phật Gotama và các phương pháp tu tập giúp chuyển đổi tâm tánh đã đưa sư cô đến Myanmar và Sri Lanka học hỏi và tu tập dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thiền sư và học giả của hai quốc gia Phật giáo đó.

Sau khi rời Sri Lanka, sư cô đã nhận lời mời hoằng pháp ở Australia của Hội Phật giáo tiểu bang Victoria. Ở đó, sư cô đã giảng dạy tại Ni viện Sanghamittarama và Buddhist Summer School. Đồng thời cũng là giáo thọ ni trong Ni Đoàn Quốc Tế để thiết lập lại Tỳ khưu ni trong truyền thống Nguyên thủy. Những năm gần đây, sư cô đã chuyển sang hoằng pháp ở Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ.

Sư cô Pháp Hỷ (Dhammananda), tiến sĩ Phật học, một nhà giáo dục – người đem Giáo Pháp Đạo Phật vào cuộc sống hiện đại (an Educator who integrates ancient Buddhist knowledge to modern people) chính là người giới thiệu cuốn sách “Yêu thương con đúng cách” (Love your children the right way) của vị sư người Thái Lan Panyananda cho Samanta vào đầu năm 2013. Từ đó tới nay, mỗi khi về Hà Nội, sư cô đều dành thời gian cho các cuộc hội thảo/ tập huấn về yêu thương con đúng cách cho các cha mẹ cũng như dành cho các bạn thanh thiếu niên những buổi nói chuyện thiết thực, ý nghĩa.